W E L K O M

Vanaf 1 januari 2018 hebben wij onze organisatiestructuur gewijzigd. De Kroon Zorg, de Karmel en de Betuwe Dagbesteding vallen binnen Albero Zorggroep. Alle organisaties houden hun eigen karakter, specialisme inhoudelijke processen, Cliëntenraad en Raad van Toezicht. De organisaties worden aangestuurd vanuit Albero Zorggroep. Deze organisatiestructuur bevordert een efficiënte werkwijze en transparantie.

D e  K a r m e l

Jezelf (leren) zijn

De Karmel ondersteunt (jong)volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.
Onze cliënten wonen in een van onze gezinshuizen of maken gebruik van ons aanbod in
dagbesteding. Alles is mogelijk. Wij gaan hierbij altijd uit van de persoonlijke wensen en
behoeften van onze cliënten.

D e  K r o o n

Bijzonder en toch gewoon

De Kroon Zorg is een WLZ, WMO en Jeugdwet erkende zorgaanbieder en biedt hulp,
begeleiding en ondersteuning aan kinderen en (jong) volwassenen met psychische- en/of
gedragsproblematiek, functionerend op een licht verstandelijk beperkt niveau.

Afhankelijk van niveau woon je in een gezinshuis met persoonlijke begeleiding een 24 uurs
locatie of in een zelfstandig appartement.

Ontwikkeling in je eigen tempo

De Betuwe Dagbesteding biedt gevarieerde dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een (verstandelijke) beperking, psychiatrische problematiek en ouderen in de Betuwe, Gelderland. Op onze gezellige en vrolijke locaties ​vind je tegelijkertijd geborgenheid en structuur. We creëren een omgeving waar jij je kunt ontwikkelen, maar vooral ook gewoon ​jezelf kunt zijn.

Mogelijk gemaakt door HET MEDIA OFFENSIEF